ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

До днес нашата фирма е изградила над 150 системи за видеонаблюдение в България.

ПОВЕЧЕ

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

Структурно окабеляване и изграждане на локални, безжични и виртуални частни мрежи.

ПОВЕЧЕ

ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

Изграждане и пускане в експлоатация на телефонни многоабонатни системи (IP и PBX).

ПОВЕЧЕ

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ

Система комуникираща със сървър за контрол на достъп и отчитане на работното време

ПОВЕЧЕ

Ремонт на техника (компютри, монитори, скенери, мултифункционални устройства и др.)

В сервиза на „И и Н София „ ООД работят млади и отговорни специалисти, покрили обучения и тестове на повечето големи производители на техника. Работното време на сервиза е от 09:00 до 18:00 часа, като при спешни случаи се правят изключения. Благодарение на добрите бизнес отношения с повечето големи производители на техника, разполагаме с бързи доставки на оригинални резервни части. Обичайният ремонт на техниката е в рамките на 3 работни дни, като в повечето случай ремонта се извършва в рамките на деня.

„И и Н София „ ООД предлага на клиентите абонаментни договори за поддръжка на техника. Това е удобна форма за дългосрочно сервизно обслужване, при която се заплаща равна месечна такса независимо от времето на вложения труд. Изготвя се оферта след среща при клиента, уточняване на изискванията (операционни системи, приложен софтуер, срокове на реакция и др.) и първоначален оглед на техниката.

За клиентите на фирмата с абонаментни договори за поддръжка на техника, предлагаме допълнителни услуги, като: оборотна техника, извършване на ремонти на място при клиента, и други услуги които допринасят за нормалната работа.