ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

До днес нашата фирма е изградила над 150 системи за видеонаблюдение в България.

ПОВЕЧЕ

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

Структурно окабеляване и изграждане на локални, безжични и виртуални частни мрежи.

ПОВЕЧЕ

ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

Изграждане и пускане в експлоатация на телефонни многоабонатни системи (IP и PBX).

ПОВЕЧЕ

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ

Система комуникираща със сървър за контрол на достъп и отчитане на работното време

ПОВЕЧЕ

Контрол на достъпа

Фирма „И и Н София” ООД започва изграждане на системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време през 2006г. До днес сме изградили множество системи както от елементарен вид единствено контрол на достъп без комуникация, така до сложна система комуникираща със сървър за контрол на достъп и отчитане на работното време. За повече информация относно продуктите и изготвяне на оферта, моля свържете се с нас.